Trafik Sigortasında Tavan Ücret Ne Kadar? 2017


Trafik Sigortasında Tavan Ücret Ne Kadar? 2017

Araç sigortaları bilindiği üzere aşırı şekilde düzensiz olarak faiş fiyatlar üzerine oynanıyor. Bir türlü düşürülemeyen zorunlu trafik sigortası ücretleri yeni uygulama ile birlikte düzene girecek gibi görünüyor. Yeni uygulama hükümet tarafından onaylandı ve 12.04.2017 tarihi itibari ile uygulamaya girdi. Bu sistem ile birlikte iyi ve kötü sürücü hakkında büyük tespitler yapılarak ona göre cezalar kesilecek hem de trafik sigortalarının ücretleri hayli bir farklı olacak. Peki, bu sene trafik sigortası tavan ücreti ne kadar? Trafik sigortasında tavan ücret uygulaması 2017 ne zaman başlıyor? Resmi Gazete’de yayınlanan bilgiler sizlere aktarmaya çalışacağız. İşte sizlere bu konu hakkında tüm detayları bilgiler.

Resmi gazete’de şu bilgiler yer alıyor.

3 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30055
YÖNETMELİK
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Trafik sigortası poliçelerine ilişkin primlerin tespiti

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 16 ncı maddesinin uygulanması bakımından 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek prim tutarları Ek-1’de yer alan prim tutarlarını geçemez.

(2) Ek-1’de yer alan azami prim tutarları, 2017 yılı Mayıs ayından itibaren aylık %1 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacaktır. Müsteşarlık, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı %50’sine kadar azaltmaya veya arttırmaya yetkilidir.

(3) Diğer basamaklar için belirlenecek prim tutarları, Ek-2’de yer alan 4. basamak prim tutarlarına uygulanacak indirim/artırım oranlarının ardından elde edilen tutarları aşamaz.

(4) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Ek-3’te yer alan indirim/artırım oranlarına ilişkin sistemsel kontrolleri gerçekleştirir. Sigorta şirketleri tarafından il bazında belirlenen primler, Ek-1 ve Ek-2’ye uygun olarak hesaplanan primler üzerinden, Ek-3’te yer alan oranların uygulanması sonucu elde edilecek prim tutarlarını aşamaz. (Şirketlerin tercihine göre aracın plaka ili ya da işletenin ikametgâh ili esas alınabilecektir.)

(5) Sigorta şirketleri tarafından uygulanacak aracı komisyonu oranı %10’dan daha az olamaz. Söz konusu oran, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Trafik Hizmetlerini Geliştirme Hesabı ve Güvence Hesabı sigortalı katılım payı hariç, SGK payı dâhil prim tutarı üzerinden hesaplanır.

(6) İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak (4. basamak) uygulanır.

(7) Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir.

(8) Sigorta süresi içinde meydana gelen her maddi tazminat ödemesi için müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre, her sakatlanma veya destekten yoksun kalma tazminat ödemesi için prim artırımı oranı iki alt basamağa göre belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/7/2007 26582
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/2/2008 26779
2- 4/5/2008 26866
3- 19/6/2009 27263
4- 9/12/2009 27427
5- 15/9/2011 28055
6- 25/12/2012 28508
7- 19/6/2013 28682
8- 27/11/2013 28834
9- 10/8/2014 29084
10- 7/3/2015 29288
11- 22/5/2016 29719

 

Türkiye Geneli (Otomobil) – İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri…

1.Basamak 2015 TL
2.Basamak 1612 TL
3.Basamak 1209 TL
4.Basamak 806 TL
5.Basamak 685 TL
6.Basamak 565 TL
7.Basamak 444 TL

Ankara ve Bursa (Otomobil) Diğer İllere Göre + %3

1.Basamak 2075 TL
2.Basamak 1660 TL
3.Basamak 1245 TL
4.Basamak 830 TL
5.Basamak 705 TL
6.Basamak 582 TL
7.Basamak 457 TL

İstanbul (Otomobil) Diğer İllere Göre + %6

1.Basamak 2137 TL
2.Basamak 1710 TL
3.Basamak 1282 TL
4.Basamak 855 TL
5.Basamak 727 TL
6.Basamak 599 TL
7.Basamak 470 TL


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir