Etiket: İhtiyati Tedbir nedir

  • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Nedir? Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

    İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Nedir? Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

    İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Nedir? Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar? İhtiyat, önceden tedbir almak anlamına gelir. Alacak verecek meselelerinde ise, ihtiyati haciz vardır. İhtiyati haciz, Borçlunun borcunu ödememesi gibi bir durumla karşılaşmamak için, mallarının önceden haczedilmesi işlemidir. İhtiyati tedbir ise, herhangi bir uyuşmazlık oluşabilecek bir durumda, ileride talep edilebilecek hakkın güvence altına alınmasıdır. İhtiyati Haciz…