İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Nedir? Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?


İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Nedir? Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

İhtiyat, önceden tedbir almak anlamına gelir. Alacak verecek meselelerinde ise, ihtiyati haciz vardır. İhtiyati haciz, Borçlunun borcunu ödememesi gibi bir durumla karşılaşmamak için, mallarının önceden haczedilmesi işlemidir. İhtiyati tedbir ise, herhangi bir uyuşmazlık oluşabilecek bir durumda, ileride talep edilebilecek hakkın güvence altına alınmasıdır.

İhtiyati Haciz Hangi Durumlarda Ortaya çıkar?

İhtiyati haciz için, Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmak gereklidir. Örneğin, bir mal sattınız ve karşılığında senet imzaladınız. Fakat, borçlu borcunu zamanında ödemedi ve sahibi olduğu malları başkasının üzerine geçirmesi gibi bir ihtimal doğdu ve bu sebepten dolayı alacağınızı alamayacaksanız, mahkemeye başvurarak, malların el değiştirmemesi için devlet tarafından haczedilmesini isteyebilirsiniz. Devletin el koyduğu mallardan dolayı iki taraf da herhangi bir zarar görmez. Anlaşmazlık sağlanmaması ve borçlunun borcunu belirtilen süre içerisinde ödememesi halinde, devlet haczettiği malları alacaklarının karşılığı olarak alacaklıya verir.

İhtiyati Tedbir Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

İhtiyati tedbir ise, miras, boşanma gibi durumlarda ortaya çıkar. Herhangi bir anlaşmamazlık durumunda dava açılmışsa ve kişinin haklı olduğunu ispatlaması durumunda, davanın görüldüğü mahkeme hangisi ise, o mahkeme kararıyla karşı taraf için ihtiyati tedbir kararı alınır. Bu kararın alınabilmesi için, kişinin haklı olduğunu ispatlaması kesinlikle şarttır. Eğer dava sonunda haksız olduğu tespit edilirse de, tazminatla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca tedbir kararının alınması halinde, bir hafta içinde uygulanması zorunluluğu vardır. Bu tür kararların temyiz yolu, Yargıtay tarafından kapatılmıştır. Önceden verilmiş bir tedbir kararı varsa, bu karardan iki hafta içerisinde dava açılmalıdır. Örneğin bir boşanma davasında, taraflardan biri ihtiyati tedbir kararı aldırdığı takdirde, diğer tarafın bu mallar üzerindeki hakları kısıtlanır devredemez, satış yapamaz.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir